Texture Image

Last man standing

The Last Man - Algemene voorwaarden

Meld je aan!

Algemene Voorwaarden

* Een gebruiker is een natuurlijk persoon. Het is niet toegestaan om met meerdere accounts deel te nemen op The Last Man.

* Aanstootgevende taal of afbeeldingen worden op The Last Man niet toegestaan.

* The Last Man is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door gebruikers zelf gewijzigd kunnen worden of voor de inhoud van een externe website die via een link The Last Man bereikt kan worden.

* The Last Man heeft te allen tijde het recht om gebruikers te weren of te verwijderen van de website zonder reden van opgave.

* De gegevens die The Last Man verzameld in het kader van deelname op deze website worden vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.

* Zonder expliciete toestemming van de gebruiker The Last Man zijn of haar gegevens niet aan derden verstrekken.

* De organisator van (en/of deelnemers aan) een subleague is (zijn) volledig verantwoordelijk voor de naleving van de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

* Deelnemers die credits aanschaffen ten behoeve van het starten van subleagues moeten minimaal 18 jaar zijn.

* The Last Man is niet verantwoordelijk voor geleden schade door het deelnemen aan op dit platform georganiseerde (sub)leagues en adviseert alleen deel te nemen aan subleagues waarvan je de beheerder kent en/of vertrouwt.

* The Last Man is niet verantwoordelijk voor geleden schade ten gevolgen van spel-, netwerk-, programmeer,- of systeemfouten, voor de incompleetheid van gegevens of voor het onbereikbaar zijn van de website. We doen er alles aan om problemen en fouten te voorkomen. Als je een fout aantreft, stuur dan een e-mail naar support@thelastman.nl. We zullen dan proberen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.


* The Last Man is gerechtigd (sub)leagues in zijn geheel of gedeeltelijk stop te zetten.


* The Last Man mag de spelregels aanpassen.

* The Last Man mag wijzigingen op de website doorvoeren, is niet verplicht daarover te corresponderen en is niet aansprakelijk voor geleden schade door deze wijziging.


* The Last Man is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen (achteraf) van (inter)nationale tuchtcommissies en (intern)nationale sportbonden die op welke manier dan ook van invloed zijn op uitslagen en/of klassementen op The Last Man.

* The Last Man kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke fouten en over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

* Alle intellectuele eigendomsrechten inclusief – maar niet uitsluitend – auteursrechten, merkrechten en databaserechten van toepassing op alle inhoud (frontend en backend) op de website berusten bij The Last Man en mag zonder expliciete toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

* The Last Man is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het publiceren van welke inhoud op de website dan ook.


* Als je meespeelt met een subleague dien je de voorwaarden van deze league te accepteren en deze zijn dan van kracht naast de Algemene voorwaarden van The Last Man.


* Wanneer misbruik gemaakt wordt van The Last Man is de betreffende persoon of organisatie volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte gevolgen.