Texture Image

Last man standing

Disclaimer

Meld je aan!

Disclaimer

Disclaimer

  • Aan publicatiefouten op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, logo's, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan de desbetreffende eigenaren. Indien er Auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze internetsite staat die inbreuk maakt op de wet auteursrecht dient u dit schriftelijk te melden aan de belanghebbende. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Last Man Standing.

 

  • Last Man Standing is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

  • Last Man Standing mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

  • Behoudens deze disclaimer, is Last Man Standing niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

 

  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

 

  • Op Last Man Standing en op de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Nederland.

 

  • De beheerder en de makers van Last Man Standing vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.